Δράσεις

Οι Δράσεις μας

Οι δράσεις μας καθορίζονται πάντα από τις καταστατικές μας Αρχές, καθώς και τους πυλώνες πάνω στους οποίους διοχετεύονται. Γίνονται με γνώμονα το κοινό καλό, την συλλογικότητα και την εσωτερική ανάπτυξη, ατομικά και συλλογικά και προωθούν την Πνευματικότητα, τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία.