Ομιλία Μ. Δανέζη

2023-05-16

Ομιλία του Μ. Δανέζη "Από τον Homo Sapiens στον Homo Universalis: Ο δρόμος του Μαθητή"

24 Μαϊου 2018 στο Νέο Θεμέλιο