Είναι ο αυτοματισμός εναντίον του ανθρώπου?

2019-03-14

Τελικά είναι ο αυτοματισμός εναντίον του ανθρώπου;

Θα χαθούν θέσεις εργασίας ή θα κερδίσουμε χρόνο;

Υπάρχει τρόπος;

Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα εδώ: 

"Here's one way we might deal with job automation"